Vögtli + Viecelli Architekten GmbHVögtli + Viecelli Architekten GmbH | Aarmühlestrasse 35 | 3800 Interlaken | Tel. +41 33 823 23 58 | info@v-v-architekt.ch